Articole

Clădirea INCUBOXX realizată prin proiectul “Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”, este destinată găzduirii unei structuri de sprijinire a afacerilor în domeniul IT&C, menită să contribuie la sprijinirea IMM-urilor aflate în faza demarării şi/sau consolidării afacerilor lor. Se adresează intreprinzătorilor locali, în special tineri absolvenţi ai facultăţilor de profil IT&C şi cadre didactice tinere din cadrul acestora, precum şi IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi, aflate în faza de incubare/consolidare a afacerilor lor, care desfăşoară activităţi productive sau de prestări servicii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţii şi care, neputându-şi permite închirierea unor spaţii de lucru la preţul pieţei libere, solicită a fi găzduite în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor.

Etajele III şi IV sunt destinate firmelor aflate în perioada de incubare, existând un total de 30 birouri, suprafaţa medie a unui birou de 35 mp.

Etajele I şi II sunt destinate firmelor aflate în perioada de consolidare, existând un total de 24 birouri, suprafaţa unui birou de 50 mp.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 588/27.11.2014 s-a aprobat Metodologia de închiriere a spaţiilor în clădirea INCUBOXX realizată prin proiectul ”Infrastructură Regională de Afaceri şi Inovare în Sectorul IT&C”, cod SMIS 34472.

Procedura de admitere a întreprinderilor în INCUBOXX se poate consulta aici.