Având în vedere lansarea, în data de 23.12.2016, de către Autoritatea de Management pentru POR a apelului de proiecte POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, precum și prelungirea perioadei de depunere în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi până la data de 27.04.2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru POR, vă informează că pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari va organiza în perioada 14 – 27 februarie 2017 o serie de seminarii de informare la nivelul Regiunii Vest, conform calendarului de mai jos:

• Deva – marți, 14 februarie 2017, începând cu ora 10:30, în sala Spiru Haret a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara (strada Gheorghe Barițiu, nr. 2);
• Vulcan – marți, 14 februarie 2017, începând cu ora 15:30 în Sala de Ședințe a Consiliului Local a Primăriei Municipiului Vulcan (strada Mihai Viteazu, nr. 31);
• Reșița – miercuri, 15 februarie 2017, începând cu ora 10:00, în Sala Mare a Consiliului Județean Caraș-Severin (Piața 1 Decembrie, nr. 1);
• Oravița – miercuri, 15 februarie 2017, începând cu ora 14:30, în Sala de Ședințe a Consiliului Local a Primăria Orașului Oravița (strada 1 Decembrie 1918, nr. 60);
• Arad – luni, 20 februarie 2017, începând cu ora 09:30, în Sala “Regele Ferdinand” a Primăriei Municipiului Arad (Bulevardul Revoluției nr. 75);
• Sebiș – luni, 20 februarie 2017, începând cu ora 15:00, în Sala de curs a Universității “Vasile Goldiș”, Filiala Sebiș (Bulevardul Victoriei, nr. 12);
• Jimbolia – marți, 21 februarie 2017, începând cu ora 09:30, în Sala de Ședințe a Consiliului Local a Primăriei Orașului Jimbolia (Str. Tudor Vladimirescu, nr. 81);
• Pecica – marți, 21 februarie 2017, începând cu ora 13:30, în Sala Consiliului Local a Primăriei Orașului Pecica (Strada 2, nr. 150);
• Timișoara – miercuri, 22 februarie 2017, începând cu ora 09:30, în Sala Aula Magna a Universității de Vest Timisoara (Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4);
• Caransebeș – luni, 27 februarie 2017, începând cu ora 09:30, în Aula “1 Decembrie 1918” a Primăriei Municipiului Caransebeș (Piața Revoluției, nr. 1);
• Lugoj – luni, 27 februarie 2017, începând cu ora 14:00, în Sala Roșie a Cinematografului “Bela Lugosi” (str. Alexandru Mocioni, nr. 5).

Apelul de proiecte POR/102/2/2 este de tip competitiv, iar cererile de finanțare se vor putea depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, în perioada 23 februarie 2017 (ora 12:00) – 23 august 2017 (ora 12:00). Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Pot solicita fonduri nerambursabile IMM-urile (microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii) care îndeplinesc cumulativ toate condițiile din Ghidul specific. În cadrul acestui apel de proiecte se finanțează următoarele tipuri de investiții:

1. Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
2. Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
3. Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
4. Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Alocarea financiară disponibilă la nivelul Regiunii Vest pentru acest apel de proiecte este de 20,36 milioane euro.
Valoarea finanțării nerambursabile solicitate trebuie să fie de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.
Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și de minim 55% în cazul întreprinderilor mijlocii (în Regiunea Vest).

De asemenea, în cadrul Seminarului de informare se vor trece în revistă și oportunitățile de finanțare de care pot beneficia microîntreprinderile, în cadrul POR 2014-2020, prin apelul de proiecte 2.1A/2016 Microîntreprinderi, deschis în 27.07.2016. Prin acest apel de proiecte sunt sprijinite activitati de construire, modernizare, extindere a spațiilor de producție sau prestare servicii din microîntreprinderi, precum și dotarea acestora cu active corporale si necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie situat în mediul urban.

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finanțare, iar cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, de 200.000 euro.

În cadrul acestui apel de proiecte se pot depune cereri de finanțare până la data de 27.04.2017

Condițiile specifice de accesare a fondurilor nerambursabile pentru aceste apeluri de proiecte sunt precizate în Ghidurile specifice, care poate fi consultate pe pagina web a ADR Vest (secțiunea POR 2014-2020/Ghiduri de finantare) – http://adrvest.ro/imm/ – și pe pagina web a programului Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 – http://www.inforegio.ro/.

Pentru a confirma prezența la evenimentele organizate de ADR Vest pentru acest apel de proiecte, vă rugăm să completați formularul de înscriere accesând următorul link: https://goo.gl/forms/v6d9GJEhHXMHoPoH3  Menționăm că înscrierea la seminar este gratuită și se poate face până în ziua lucrătoare anterioară datei evenimentului, în limita locurilor disponibile.