PROCESUL DE ADMITERE ÎN INCUBOXX

Criteriile de eligibilitate, în vederea admiterii întreprinderilor, sunt:

1. Pentru antreprenorii/firmele aflate în perioada de preincubare:

– Solicitare scrisă adresată Directorului INCUBOXX (Calea Circumvalațiunii, nr. 2-4)

– Perioada maximă de preincubare este de 2 luni.

– Completarea Anexei 4.

2. Pentru firmele aflate în perioada de incubare:

A. Pentru spații de lucru individuale și fără dotări

– Sediul social al chiriașului va fi unic, fără alte puncte de lucru și va fi locat în structură;

– Numărul maxim de angajați este de 9;

– Obligativitatea de a menţine numărul de angajaţi cu care intră în infrastructură şi de a mai angaja minim două persoane în perioada de incubare;

– Să dețină minim un cod CAEN activ, aferent activităților IT, definite la capitolul 3. Activități eligibile;

– Perioada maximă de incubare este de 3 ani.

B. Pentru spații de lucru comune și complet dotate

– Sediul social al chiriașului nu va fi locat în structură;

– Numărul maxim de angajați este de 2;

– Să dețină minim un cod CAEN activ, aferent activităților IT, definite la capitolul 3. Activități eligibile;

– Perioada maximă de incubare este de 3 ani.

3. Firme aflate în perioada de consolidare:

– Sediul social al chiriașului va fi unic și locat în structură;

– Numărul maxim de angajați este 49;

– Obligativitatea de a menţine numărul de angajaţi cu care intră în infrastructură şi de a mai angaja minim 4 persoane, în primii 2 ani și minim 8 persoane în primii 4 ani de la intrarea în infrastructura de afaceri pentru fiecare spațiu închiriat, în perioada de consolidare;

– Să dețină minim un cod CAEN activ, aferent activităților IT, definite la capitolul 3. Activități eligibile.

– Cifra de afaceri de maxim 600.000 euro/an;

– Numărul maxim de birouri/firmă – 3 birouri;

– Perioada maximă de consolidare este de 5 ani. În cazul în care cifra de afaceri depășește 600.000 euro, perioada de consolidare se va încheia.

REALIZAREA DOSARULUI

Acte necesare:

  1. Cerere tip (Anexa_1);
  2. Plan de afacere (Anexa_2a sau Anexa_2b);
  3. Angajament de realizare a locurilor de muncă (Anexa_3A – incubare sau Anexa 3B – consolidare);
  4. Copie după cartea de identitate a administratorului;
  5. Copie după certificatul de înregistrare la ONRC;
  6. Certificat constatator în termen de valabilitate;
  7. Acte doveditoare privind numărul de angajați (contracte de muncă, extras Revisal), dacă există;
  8. Ultimul bilanț contabil, dacă există.
  9. Model de afacere: Model – Editabil de completat.
  10. Model slide-uri pitch.

Vezi metodologia completă aici.

Dosarele se depun la Primăria Municipiului Timișoara, Serviciul de Relaționare Directă cu Cetățenii (cam 12) în timpul programului de lucru.

Evaluarea dosarului se va face de către echipa de management a INCUBOXX în maxim 30 de zile de la data depunerii.

Dacă evaluarea a fost favorabilă și firma a fost declarată eligibilă și acceptată în INCUBOXX, se va trece la semnarea contractului.

După semnarea contractului firma se poate muta în INCUBOXX.